Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej formuły mieszaniny dyspersyjnej dla produktu uszczelnienie budowlane w celu skorzystania ze wsparcia w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

I

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oferty cenowej
  3. Informacja o wyborze wykonawcy

II

  1. Zapytanie o cenę nr 1
  2. Zapytanie o cenę nr 2 [Wzór oferty]