TAŚMY (TAPES)

Taśmy mogą być wykonane z przędzy szklanej lub bazaltowej.

Tapes can be made from glass or basaltic yarn.