SZCZELIWA (SEALANTS)

Produkty o właściwościach izolacyjnych, wykorzystywane do uszczelnienia wszelkiego rodzaju kotłów grzewczych. (Products with insulating properties, used for the sealing of diverse heating boilers.)