SZCZELIWA (SEALANTS)

Produkty o właściwościach izolacyjnych, wykorzystywane do uszczelnienia wszelkiego rodzaju kotłów grzewczych. (Products with insulating properties, used for the sealing of diverse heating boilers.)


SZCZELIWA ZAPLATANE (KWADRATY, PROSTOKĄTY lub SZCZELIWA O PRZEKROJU OKRAGŁYM)

Produkty o właściwościach izolacyjnych, wykorzystywane tradycyjnie również jako uszczelnienia we wszelkiego rodzaju kotłach grzewczych. Wykonywane są na zaplatarkach, formujących różne przekroje, o stosunkowo dużych gabarytach. Do produkcji tych uszczelnień wykorzystywane są specjalnie przygotowane rdzenie, lub też luźno wprowadzane wiązki przędz w różnym wykonaniu.

Dostępne surowce:

- szkło

- szkło HT

- bazalt

Zakres wymiarowy:   od 4 x 4 mm do 40 x 40 mm.


BRAIDED SEALINGS (SQUARES, RECTANGLES or SEALINGS OF ROUND GAUGE)

Products characterised by insulating properties, traditionally used also as sealings in all types of heating boilers. They are manufactured on relatively big braiding machines which form sealings of different gauges. Specially prepared cores or loosely implemented bundles of yarns, differently performed, are used in the production of these sealings.

Raw materials used in production:

- glass

- HT glass

- basalt

Size range:   from 4 x 4 mm to 40 x 40 mm.

Dowiedz się więcej